Shranjevanje celotne popkovnične krvi vs. shranjevanje matičnih celic

Pogosto nas vprašajo zakaj smo eni redkih, ki shranjujejo celotno kri odvzeto pri rojstvu, medtem ko naša konkurenca ločuje matične celice pred zamrzovanjem.

Odgovor je preprost. Vito 34 so ustanovili znanstveniki in zdravniki, ki vedno dajejo prednost dolgoročnem zdravju otroka pred komercialnimi trendi. Znanstveno je dokazano, da je shranjevanje celotne krvi najboljši način, saj tako pridobimo več možnosti za razvoj bodočih postopkov zdravljenja. Mnoge raziskave dokazujejo pomembnost te metode.

Set za transport

Prednosti shranjevanja celotne količine krvi

Večje število matičnih celic

Zdravniki in strokovnjaki, ki uporabljajo matične celice za namene zdravljenja, se zavedajo pomembnosti shranjevanja celotne popkovnične krvi, saj se na tak način ohrani čim večje število matičnih celic ter s tem izboljša izid same transplantacije. Glede na raziskave, tehnika ločevanja celičnih komponent popkovnične krvi in postopek odstranjevanja rdečih krvnih celic iz vzorca lahko povzroči izgubo števila vitalnih celic (Fitzugh, Choi, Broxmeyer).

Višja stopnja vitalnosti

Dokazano je, da se ohrani višja stopnja vitalnosti TNC (angl. Total nucleated cells) celic v celotnem vzorcu popkovnične krvi v primerjavi z reducirano krvjo. Celotna kri se od trenutka odvzema hitro zamrzne, čas procesa redukcije krvi pa vodi do izgube števila matičnih celic in njihove vitalnosti. Kakovost vzorca in število matičnih celic so kritične točke, ki odločajo o uspehu transplantacije (ScrEnc).

12 tipov matičnih celic

V popkovnični krvi se nahaja 12 tipov matičnih celic kot so mezenhimske (MSC), hematopoetske CD34+, matične celice z lastnostmi podobnimi zarodnim (VSEL), neomejene somatske matične celice (USSC), CD37+ itd. Obstoj rastnega faktorja, hormonov in citokinov klinično dokazano izboljšuje uspešnost same transplantacije. Prihodnja zdravljenja bodo lahko zahtevala tudi druge vrste celic, ki jih najdemo v popkovnični krvi. Reduciranje krvi, ločevanje matičnih celic pomeni, da v prihodnje ne bo mogoče koristiti prednosti teh zdravljenj.

Shranjevanje VSEL celic

Eno od najpomembnejših odkritij pri nedavnem razvoju so celice VSEL - matične celice, ki so po lastnostih podobne zarodnim in se lahko pretvorijo v praktično vsak tip celic v organizmu. VSEL se ohranijo samo s shranjevanjem celotne popkovnične krvi. S centrifugalnim ločevanjem matičnih celic (reduciranje krvi) se celice VSEL zavržejo, kot tudi glavni hormoni in rastni faktorji.

Višji odstotek uspešnih in sprejetih transplantacij

Višji je odstotek sprejetih transplantacij celotne popkovnične krvi, kot transplantacij reducirane krvi (Hahn in Stevens).

Večje število možnih zdravljenj

Postopek redukcije volumna popkovnične krvi (ločevanje matičnih celic) je ireverzibilen in s tem tudi možnost zdravljenja bolezni, ki niso povezane s krvjo, kot tudi vsa potencialna zdravljenja na področju regenerativne medicine (Bhartiya).

Kri iz popkovine je zlati standard za zdravljenje raka

Matične celice bi morali ločiti takrat, ko je njihova uporaba znana - transfuzija celotne krvi iz popkovine ostaja zlati standard za zdravljenje raka, zato bi morale matične celice ostati v krvi vse dokler niso potrebne. Glede na tip zdravljenja je možno, da bo potreben samo določen tip matičnih celic in ta se nato loči od popkovnične krvi.

Dražje shranjevanje celotne popkovnične krvi

Glede na prostorske zahteve je shranjevanje celotne popkovnične krvi trikrat dražje v primerjavi z ločevanjem matičnih celic. V objavljenem poročilu na bloodjournal.org pojasnjujejo, da večina svetovnih bank reducira kri, ločuje matične celice, zaradi zmanjševanja stroškov prostora shranjevanja. Takšno shranjevanje je sprejemljivo samo v primeru zdravljenja krvnih bolezni.

Znano je, da so prvič medicinsko zdravili z matičnimi celicami iz popkovnične krvi leta 1988 z hematopoetskimi matičnimi celicami, ki se uporabljajo predvsem za zdravljenje krvnih bolezni. To so prvo odkrite matične celice in njihova uporaba je postala običajna praksa. Na začetku se je shranjevala celotna popkovnična kri novorojenčka, brez da bi jo reducirali. S tem, ko je raslo zanimanje staršev za shranjevanje popkovnične krvi, so hkrati rasli stroški in pojavil se je problem pomanjkanja prostora za večje število vzorcev. Da bi zmanjšali stroške shranjevanja, so se mnoge banke zatekle k metodi reduciranja volumna in ločevanja ene vrste matičnih celic, brez da bi shranili celotno kri. Vita 34 je ohranila proces shranjevanja celotne krvi kljub temu, da je ta precej dražji. Znanstveniki po celem svetu preferirajo to metodo, saj se je izkazala za uspešnejšo pri uporabi. Z ločevanjem samo enega tipa matičnih celic (hematopoetskih) banke znatno zmanjšujejo možnosti za zdravljenje svojih strank, vrednost in kakovost vzorca se zmanjša, saj več kot polovica bolezni niso krvna obolenja in jih ni mogoče zdraviti s temi matičnimi celicami.