Tkivo popkovnice

Matične celice iz tkiva popkovnice - zelo obetaven vir celic za regenerativno medicino

Tkivo popkovnice vsebuje visoko koncentracijo mladih matičnih celic, ki se lahko same delijo in razvijajo. Vita 34 ima dovoljenje za dolgoročno shranjevanje matičnih celic tkiva popkovnice, iz katerih se bo lahko kasneje pripravil ustrezen preparat za terapevtske potrebe, kar predstavlja edinstveno ponudbo v Nemčiji.

Potencial mezenhimskih matičnih celic

Mezenhimske matične celice, ki se med ostalimi nahajajo v vezivnem tkivu popkovnice, so odgovorne za izgradnjo kosti, hrustanca, mišic in kit. Prav zato so zelo zanimive za medicino, saj ponujajo možnosti ustvarjanja teh tkiv v laboratoriju. Uporabljajo se lahko v primeru nesreče, ko pride do velikih poškodb kosti in hrustanca. Poleg tega mezenhimske matične celice delujejo imunosupresivno - ublažijo lahko zavrnitveno reakcijo. To je velika prednost, saj se mezenhimske celice že danes uporabljajo pri zdravljenju obolenj izzvanih z zavrnitvijo presadka.

Matične celice vezivnega tkiva oz. mezenhimske matične celice se nahajajo v Whartonovi žolici (Wharton's Jelly), ki je gradnik popkovnice. Poleg celic za izgradnjo veznega tkiva, kosti in hrustanca, se lahko iz celic krvnih žil popkovnice pridobi tudi prekurzorje endoteljskih celic.

V tkivu popkovnice najdemo:

 • Mezenhimske matične celice
 • Endoteljske matične celice
 • Epitelne matične celice

V študijah se raziskuje veliko različnih področij uporabe

Trenutno po vsem svetu poteka več kot 200 kliničnih študij na področju uporabe mezenhimskih matičnih celic: sistemske bolezni krvnih žil, avtoimunske bolezni in osteoartritis (obolenja sklepov). Do sedaj se je že izkazalo, da se mezenhimske matične celice pogosteje uporablja v avtolognih aplikacijah kot alogenskih, kjer se uporabi celice drugega darovalca. Na tem raziskovalnem področju regenerativne medicine je možnosti zelo veliko in so zelo obetavne. Zdravniki in znanstveniki upajo, da bodo v prihodnosti odkrili še več možnosti zdravljenja z mezenhimskimi matičnimi celicami.

Klinične študije z uporabljemimi mezenhimskimi matičnimi celicami

Indikacije

Alogenska upraba

Avtologna uporaba

Skupaj

Obolenja ožilja, infarkt

12

22

34

Živčni sistem (npr. možganska kap, Parkinsonova bolezen, MS)

6

18

24

Oboljenja GIT (npr. Mb. Crohn )

3

16

19

Artritis, revma

6

10

18

Avtoimunska obolenja (npr. diabetes tipa 1)

 

18

18

GVHD, krvna obolenja, levkemija

17

 

17

Genska in prirojena obolenja

7

 

7

Prednosti mezenhimskih matičnih celic iz tkiva popkovnice

Veliko število mezenhimskih matičnih celic najdemo v tkivu popkovnice. Izoliramo jih lahko tudi iz kostnega mozga. Vendar pa so študije pokazale, da imajo mlade in zdrave mezenhimske matične celice boljše lastnosti kot tiste iz starejšij darovalcev in pacientov s kroničnimi obolenji:

Mezenhimske matične celice iz popkovine:

 • So prisotne v velikem številu
 • Kažejo občutno višjo stopnjo proliferacije
 • Imajo visok diferenciacijski potencial

V Kanadi, Novi Zelandiji in Združenih državah Amerike sta v uporabi že dve zdravili, katerih sestava temelji na mezenhimskih matičnih celicah:

 • Prochymal – prvi preparati iz izvornih celic za zdravljenje bolezni, ki jo povzroča zavrnitev presadka (GVHD) pri otrocih
 • Grafix - matrika za premazovanje ran, celjenje kroničnih, težko ozdravljivih ran

Tkivo popkovnice, ki se hrani pri Viti 34, je na voljo celo življenje kot vir mezenhimskih matičnih celic.

Tkivo popkovnice hranimo na sledeči način:

 • Po ustaljenem postopku odvzema popkovnične krvi, se popkovnico loči od posteljice
 • Za varen prevoz v laboratorij Vite 34 se v odvzemnem setu nahaja posoda, v kateri se popkovnico transportira
 • Po prihodu v laboratorij se popkovnica temeljito očisti in dezinficira
 • Tkivo se nato pripravi na krioprezervacijo in zamrzne pri temperaturi -190° C 

Vita 34 je edino podjetje v Nemčiji, ki je dobilo odobrenje za shranjevanje popkovničnega tkiva kot tudi za naknadno pripravo ustreznega preparata iz matičnih celic za terapevtsko zdravljenje. Da bi se lahko hranilo celotno tkivo popkovnice, je Vita 34 razvila metodo, ki je edinstvena na svetu.

Patent za obdelavo tkiva popkovnice

Tkivo popkovnice je razdeljeno in shranjeno v treh ločenih posodah in tako na voljo v različnih obdobjih življenja.

Vita 34 je razvila patentiran postopek obdelave tkiva, s katerim se bakteriološka kontaminacija zmanjša za 90%.

Vita 34 je razvila edinstveno metodo za izolacijo mezenhimskih matičnih celic iz tkiva popkovnice.

Procesi, ki jih izvaja Vita 34, dokazano zagotavljajo pridobivanje najvitalnejših in najbolj funkcionalnih celic. 

 

Dr. Rüdiger Alt, direktor raziskav in razvoja v Viti 34 AG, je skupaj s svojo ekipo prvi, ki je razvil metodo za shranjevanje celotnega tkiva. Ta metoda je edinstvena v svetu.

Dr. Rüdiger Alt govori o skupnem projektu Vite 34 in Oddelka za hematologijo in onkologijo Univerze v Leipzigu o učinkovitosti mezenhimskih matičnih celic po transplantaciji vzorca matičnih celic v krvi.

"Za mnoge bolnike z levkemijo in limfomom je presaditev krvnih matičnih celic po kemoterapiji edina možnost zdravljenja. Po presaditvi pa pogosto pride do nevarnega imunskega odziva. Zaradi novega presadka in s tem novega imunskega sistema telo prejemnika vsadek zavrača. Ta odziv je znan kot zavrnitev presadka (GVHD).

V mnogih primerih zdravniki uporabijo imunosupresive. Vendar pa v 10% do 20% primerov to ne pomaga. Takrat pridejo v poštev mezenhimske matične celice. Klinične študije so v zadnjem letu pokazale, da imajo mezenhimske matične celice sposobnost regulacije imunskega sistema in lahko uspešno zmanjšajo neželene učinke zavračanja imunskega sistema.

V Kanadi in na Novi Zelandiji so preparate iz mezenhimskih matičnih celic, pridobljenih iz kostnega mozga, lansko leto začeli uporabljati za zdravljenje otrok z zapleti pri zavrnitvi presadka. Na osnovi tega so se začele dodatne klinične študije in uporabe. Seveda upamo, da jo to odkritje novost v medicini in da bomo v Evropi kmalu dobili podobno dovoljenje za tako imenovana zdravila za napredno zdravljenje –  ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products).

V sodelovanju z Univerzo v Leipzigu želimo odkriti, kako pripraviti ustrezen preparat mezenhimskih matičnih celic iz tkiva popkovnice, da bi dobili najbolj učinkovita zdravila za zdravljenje zapletov pri reakciji zavrnitve presadka. Vita 34 bo za namene tega odkritja preizkusila različne primere metod za izdelavo preparata. Ekipa Univerze v Leipzigu bo nato na različnih modelih preučila, kateri izdelek oziroma preparat je najbolj primeren. Cilj je, da se na podlagi teh ugotovitev razvije preparat matičnih celic, ki bodo v prihodnosti našle širok spekter varne uporabe.''