Akreditacije

Prva GMP akreditirana družinska banka matičnih celic

Vita 34 je prva zasebna banka matičnih celic, ki je za obdelavo in hranjenje dobila dovoljenje za delo na osnovi strogih GMP standardov, kar kaže na najstrožji nadzor nad kakovostjo procesa obdelave, krioprezervacije, kot tudi priprave matičnih celic za morebitno uporabo po standardih EU direktive. Poleg ostalih certifikatov ima Vita 34 dovoljenje Paul Ehrlich inštituta, ki je uradna nemška zdravstvena institucija. Ta poroča Ministrstvu za zdravje Nemčije, pristojnost te institucije pa je takšna, kot jo ima FDA v ZDA (FDA – Zvezna agencija za hrano in zdravila v Ameriki).

GMP certifikat po standardih EU direktive

Vita 34 je prva zasebna banka matičnih celic, ki je za obdelavo in hranjenje dobila dovoljenje za delo na osnovi strogih GMP standardov, kar kaže na najstrožji nadzor nad kakovostjo procesa obdelave, krioprezervacije, kot tudi priprave matičnih celic za morebitno uporabo po standardih EU direktive.

GMP certifikat  je najvišji medicinski standard na svetu in zagotavlja, da se vsak vzorec krvi iz popkovine obdela po enakih zahtevah glede kakovosti. Obdelava krvi se izvaja v posebej zavarovanem sterilnem okolju, pod stalnim nadzorom, dostop do prostorov pa je strogo omejen. Vsi laboratorijski materiali se preverijo pred uporabo, da bi se izognili negativnim vplivom na popokvnično kri.

Vita 34 deluje pod strogim nadzorstvom nemške vlade - po najstrožjih zakonih v EU.

Vita 34 je edina zasebna banka matičnih celic, ki je dobila dovoljenje Paul Ehrlich inštituta za pripravo alogenski transplantacij

V primerjavi z ostalimi ima Vita 34 širok spekter potencialne uporabe popkovnične krvi. To pomeni, da ima proizvodno dovoljenje za pripravo krvi pri avtolognih in alogenskih presaditvah, dovoljenje Paul Ehrlich inštituta za uporabo pri zdravljenju krvnih bolezni, kot tudi dovoljenje za uporabo kri v sklopu prve evropske študije zdravljenja diabetesa tipa 1.

Paul Ehrilch inštitut je agencija nemškega Ministrstva za zdravje, ki je pristojna za izdajo dovoljenj v zvezi s preiskavami bioloških materialov in uporabe matičnih celic v zdravstvene namene. Raziskave, ki jih inštitut vsakodnevno opravlja, promovirajo kakovost, učinkovitost in varnost bioloških zdravstvenih materialov. Vita 34 je edina banka matičnih celic, ki ima dovoljenje za avtologno in alogensko uporabo matičnih celic iz popkovnične krvi (PEI.H.00601.01.1, PEI.H.0601.02.1).

Vita 34 tako omogoča uporabo popkovnične krvi za člane ožje družine vse od leta 2002.

ISO 9001:2000, ISO 13485:2003

MEDCERT, največji certifikacijski organ v Nemčiji, je podelil ISO 90001:2000 in ISO 13485:2003 standard banki Vita 34, kar nakazuje in potrjuje izjemno kakovost metod zbiranja in shranjevanja matičnih celic iz popkovnične krvi.

EFI (Evropski zvezni organ za imunogenetiko) akreditacija

Evropski zvezni organ za imunogenetiko je pristojni organ, ki nadzira in spodbuja razvoj imunogenetike na območju Evrope. Evropski zvezni organ za imunogenetiko je dodelil Viti 34 akreditacijo po EFI standardih (EFI STANDARDS 5.6) za testiranje histokompatibilnosti vzorcev.

DAkkS certifikat

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) je nacionalni akreditacijski organ v Nemčiji. Funkcija tega organa je ocenjevanje, testiranje, certificiranja in spremljanje tehnične usposobljenosti laboratorijev, inšpektoratov in certifikacijskih organov.