Varnost

''Starši nam zaupajo nekaj zelo dragocenega. Zato je pri vsem kar počnemo, varnost največja prioriteta.''

Dr. Egger Dietmar

vodja proizvodnje pri Vita 34

V naših raziskavah se nenehno trudimo izboljšati uporabo in kakovost matičnih celic iz popkovnične krvi. Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj smo postali priznana avtoriteta na vseh področjih matičnih celic iz popkovnične krvi in vemo, kaj je pomembno za bodoče starše in njihove zdravnike. Zaradi tega je popkovnična kri vašega otroka v najboljših rokah.

Delamo v lastnih, specializiranih visokotehnoloških laboratorijih pod nadzorom pristojnih organov.

Vse pomembne korake - obdelavo in dolgoročno shranjevanje - opravljamo sami. Ti postopki so v rokah naših sodelavcev iz visokotehnološkega laboratorija v Leipzigu. Delamo  z dovoljenjem in pod nadzorstvom nemškega pristojnega organa na podlagi najvišjega zdravstvenega standarda na svetu (GMP). Le na ta način lahko ravnamo po lastnih visokih standardih kakovosti, ki v marsičem ta standard tudi presegajo.

Prva GMP akreditirana družinska banka matičnih celic

Vita 34 je prva zasebna banka matičnih celic, ki je za obdelavo in hranjenje dobila dovoljenje za delo na osnovi strogih GMP standardov, kar kaže na najstrožji nadzor nad kakovostjo procesa obdelave, krioprezervacije, kot tudi priprave matičnih celic za morebitno uporabo po standardih EU direktive.

Poleg ostalih certifikatov ima Vita 34 dovoljenje Paul Ehrlich inštituta, ki je uradna nemška zdravstvena institucija. Ta poroča Ministrstvu za zdravje Nemčije, pristojnost te institucije pa je takšna, kot jo ima FDA v ZDA.

GMP certifikat po standardih EU direktive

GMP certifikat  je najvišji medicinski standard na svetu in zagotavlja, da se vsak vzorec krvi iz popkovine obdela po enakih zahtevah glede kakovosti. Obdelava krvi se izvaja v posebej zavarovanem sterilnem okolju, pod stalnim nadzorom, dostop do prostorov pa je strogo omejen. Vsi laboratorijski materiali se pred uporabo preverijo, da bi se izognili negativnim vplivom na popokvnično kri. Vita 34 deluje pod strogim nadzorstvom nemške vlade - po najstrožjih zakonih v EU.

Vita 34 je edina zasebna banka matičnih celic, ki je dobila dovoljenje Paul Ehrlich inštituta za pripravo alogenski transplantacij.

V primerjavi z ostalimi ima Vita 34 širok spekter potencialne uporabe popkovnične krvi. To pomeni, da ima proizvodno dovoljenje za pripravo krvi pri avtolognih in alogenskih transplantacijah, dovoljenje Paul Ehrlich inštituta  za uporabo pri zdravljenju krvnih bolezni, kot tudi dovoljenje za uporabo krvi v sklopu prve evropske študije zdravljenja diabetesa tipa 1.

Vita 34 je edina zasebna banka matičnih celic v Nemčiji, ki je dobila dovoljenje Paul Ehrlich inštituta za pripravo alogenskih transplantacij. Vita 34 tako omogoča uporabo popkovnične krvi za zdravljenje sorojencev že od leta 2002.

Zagotavljamo, da smo v primeru potrebe po popkovnični krvi, tukaj za vas.

Danes še vedno ne vemo v kakšen namen bi se nekoč lahko uporabljal pripravek popkovnične krvi. Zato smo zaprosili za odobritev za vse možne primere - ali gre za klasično zdravljenje raka in bolezni žil z matičnimi celicami ali za nova regenerativna zdravljenja pri srčno-žilnih boleznih tako pri darovalcu kot pri njegovih sorojencih. V vsakem primeru skrbimo, da se popkovnična kri uporabi tam, kjer je potrebna.

Podpora staršem vse do uporabe

V primeru potrebe po uporabi matičnih celic iz popkovnične krvi vašega otroka, boste prejeli praktično pomoč in podporo naših strokovnjakov. V okviru svojih zmožnosti vam bomo pomagali priti v stik s strokovnjaki na ustreznih strokovnih področjih. Odločitev o tem, ali se bo dejansko morala uporabiti popkovnična kri, sprejema le vaš lečeči zdravnik.

Eden od naših strokovnih svetovalcev je v nadaljnjem procesu tukaj za vas, da vam pomaga pri  potrebnih formalnostih in vam na podlagi svojih izkušenj zagotavlja osebno podporo. Ves čas, med in po transplantaciji, je v stalnem stiku z lečečim zdravnikom.

V primeru uporabe, transplanatcijska ekipa za matične celice Vite 34 dostavi popkovnično kri neposredno v bolnišnico.

Preden se popkovnična kri uporabi, sodelavci v našem laboratoriju opravijo dodatne preiskave na testnem vzorcu zamrznjene popkovnične krvi in sporočijo rezultate testov zdravniku. Nato se na osnovi dogovora z zdravnikom, ki bo opravil transplantacijo, pripravi prevoz popkovnične krvi. V ta namen smo razvili natančno logistiko in ustanovili dve ekipi za matične celice. Izkušeno laboratorijsko osebje skupaj z našim kurirjem dostavi na kliniko globoko zamrznjeno popkovnično kri v posebni posodi in jo na željo zdravnikov pripravi za uporabo.

Brezplačen prevoz popkovnične krvi do klinike: v primeru, da vaš otrok potrebuje popkovnično kri v zdravstvene namene, vam dajemo celotno podporo. V posebni posodi dostavimo krioprezervirane matične celice na kliniko in jih pomagamo raztopiti in pripraviti. V ta namen je Vita 34 ustanovila posebno ekipo za prevoz matičnih celic.

Vaša varnost

  • 50 let garancije za hranjenje, zavarovanih v primeru insolventnosti na HDI - Gerling - Nemčija
  • Dovoljenje za uporabo v vseh možnih primerih
  • Zanesljiva podpora naših strokovnih svetovalnih služb v primeru uporabe
  • Ekipa za matične celice spremlja popkovnično kri vse do klinike