Slovenski starši so pred leti imeli možnost shranjevanja matičnih celic pri podjetju Neocelica, ki je vzorčke shranjevala pri banki matičnih celic Cryo-Save. Leta 2015 je podjetje v Sloveniji prenehalo poslovati.

Finančne težave podjetja Cryo-Save so pripeljale do tega, da so bili skoraj vsi shranjeni vzorci matičnih celic v drugi četrtini 2019 premeščeni v laboratorij banke matičnih celic PBKM (Polski Bank Komórek Macierzystych S.A), ki je partnerski laboratorij Izvorne celice d.o.o. Po evropskih regulativah morajo imeti vse banke matičnih celic urejen t.i. ''back-up storage'', se pravi dogovor z drugo banko matičnih celic, da bo prevzela inventar v primeru finančnih težav banke. To še posebej velja v primeru, če ima banka matičnih celic samo en laboratorij in je tako primorana prestaviti vzorce v laboratorij druge banke matičnih celic.

V tem primeru gre za dogovor med Cryo-Save in PBKM o hranjenju vzorcev strank, medtem ko vsi dogovori o shranjevanju matičnih celic med strankami in podjetjem Cryo-Save še vedno veljajo.

Starši, ki imajo celice svojih otrok shranjene pri Cryo-Save, bi v juniji morali prejeti obvestilo o premestitvi njihovih vzorčkov. Starši, ki želijo preveriti stanje njihovih vzorcev lahko to storijo na tej povezavi: tukaj

Zaradi mnogih povpraševanj bo potrebno na informacije čakati od 6 - 8 tednov.

Ker je finančna stabilnost banke matičnih celic zelo pomemben dejavnik, se staršem, ki se odločajo za shranjevanje matičnih celic svetuje, da preverijo tudi to in predvsem kako je poskrbljeno za shranjevanje celic v primeru finančnih in nenazadnje tudi prostorskih težav.

Obstaja mnogo ponudnikov shranjevanja matičnih celic in prepričanje, da nižja cena zagotavlja enako kakovost in varnost je žal napačno. Te najdragocenejše celice, ki lahko rešijo življenja se shranjuje dolgoročno, zato jih je pomembno shraniti pri banki, s katero se upravlja odgovorno.

Več si lahko preberete na povezavi:

- Parents Guide: For parents seeking cord blood stored with Cryo-save in Europe

- Izvorna celica: Famicord skupina

- Izvorna celica: Poljska banka matičnih celic