Terapevtski potencial in uporaba matičnih celic v medicini

Terapevtski potencial in uporaba matičnih celic v medicini

9. šola reproduktivnega zdravja žensk

Že 9. leto zapored v Sloveniji poteka Šola reproduktivnega zdravja žensk v organizaciji Slovenskega menopavznega društva in Združenja za ambulantno ginekologijo. Šola že vrsto let skrbi za strokovna izobraževanja ginekologov, babic in ostalega zdravstvenega osebja z zanimivimi in poučnimi predavanji. Osredotoča se na predstavitev novosti v ginekologiji, kliničnimi raziskavami in ostalimi pomembnimi dognanji, ki omogočajo celostno obravnavo pacientk.


Letošnji šoli se je pridružila tudi Izvorna celica d.o.o., ki je zdravstvenemu osebju predstavila potencial in primere uporabe matičnih celic iz popkovnične krvi v klinični praksi. Nosečnice se namreč pogosto po informacije o shranjevanju in uporabi matičnih celic obrnejo na svoje ginekologe in pomembno je, da imajo ginekologi informacije s tega področja, da lahko nosečnici svetujejo.

9. šola reproduktivnega zdravja žensk 2023

Strokovno predavanje je izvedel dr. Kristian Martin, medicinski direktor  BioSave fundacije skupine BioSave, katere del je tudi Izvorna celica d.o.o. Slovenskim ginekologom je predstavil najnovejša dognanja s področja klinične uporabe matičnih celic s poudarkom na zdravljenju avtizma pri otrocih, ki so shranili matične celice pri naši BioSave skupini, ki jih je bilo do sedaj 7.

dr. med. Kristian Martin, medicinski direktor BioSave fundacije

Čeprav se matične celice uporabljajo že več kot 40 let za hematološke bolezni pri presaditvi kostnega mozga in popkovnične krvi, so terapevtsko uporabo matičnih celic za nehematološke motnje raziskali šele pred kratkim. Izvedenih je bilo veliko število predkliničnih in kliničnih študij, medtem ko so sistematični pregledi in metaanalize kliničnih preskušanj zdravljenja z matičnimi celicami pokazali obetajoče rezultate(1).

Posebej zanimiv podatek je, da dosedanji rezultati kliničnih raziskav dokazujejo, da so infuzije popkovnične krvi lahko koristne za otroke z motnjami v nevrološkem razvoju, kot so cerebralna paraliza, avtizem, hipoksično-ishemična encefalopatija itd. Za te raziskave so v prvi vrsti zaslužni strokovnjaki z univerze Duke (ZDA). Duke izvaja tudi klinična preskušanja zdravljenja nevrorazvojnih motenj s celicami iz tkiva popkovine. Samo za diagnozo cerebralne paralize je bilo po vsem svetu izvedenih 77 kliničnih preskušanj matičnih celic, v katerih je bilo zdravljenih več kot 2.427 otrok, vključno z več kot 900 zdravljenimi s popkovnično krvjo (2,3).

S pomočjo teh spoznanj je BioSave fundacija v zadnjih dveh letih uspešno organizirala in spremljala zdravljenje s hematopoetskimi matičnimi celicami 7 otrok iz regije z motnjami v nevrološkem razvoju in doseženi rezultati so obetavni.


Izvorna celica d.o.o. slovenskim staršem omogoča najkakovostnejšo hrambo dragocenih matičnih celic v največji evropski banki matičnih celic, FamiCord. Kot del skupine BioSave pa se nismo ustavili le pri shranjevanju matičnih celic. S pomočjo lastne BioSave fundacije edini v regiji staršem omogočamo tudi pomoč in podporo pri zdravljenju z matičnimi celicami.

Ker nismo le banka matičnih celic, smo veliko več.

1. Pedro C. Chagastelles, Nance B. Nardi, Biology of stem cells: an overview, Kidney International Supplements, Volume 1, Issue 3, 2011, Pages 63-67
2. McLaughlin C et al. Expanded Access Protocol of Umbilical Cord Blood Infusion for Children with Neurological Conditions: An Update. Stem Cells Translational Medicine 2021; 10(Suppl):S7-S8.
3. Paton MCB, Finch-Edmondson M, Fahey MC, London J, Badawi N, Novak I. Fifteen years of human research using stem cells for cerebral palsy: A review of the research landscape. J. Paediatrics Child Health 2021; 57(2):295-296.

Sign In