Zakaj PBKM?

Poljska banka matičnih celic kot največja banka na Poljskem zagotavlja nenehno najvišjo kakovost storitve. Z izkušeno skupino zaposlenih, PBKM nenehno izboljšuje standarde z inovativnimi rešitvami pri tehnologiji in ponudbi.

PBKM je ustavnoviteljica FamiCord Group in ima najsodobnejši ter največji laboratorij v skupini.

Naše prednosti:

  • Ustanoviteljica FamiCord® Group – največje mednarodne skupine bank popkovnične krvi v Evropi.
  • Največja banka matičnih celic na Poljskem:                                                                        Shranjevanje popkovnične krvi je dolgoročen dogovor z našo banko matičnih celic. PBKM zagotavlja zanesljivo in stabilno partnerstvo. Naša banka je registrirana kot delniška družba in je vpisana na varšavski borzi ter tako zagotavlja varnost vaše neprecenljive popkovnične krvi. PBKM ima civilno odgovornost in premoženjsko zavarovanje ter ima posebno zavarovalno polico pri Allianz zavarovalnici, ki pokriva škodo v primeru napak, storjenih med postopki obdelave ali skladiščenja krvi. 
  • Edinstvene izkušnje z uporabo matičnih celic:                                                                              PBKM ni samo najbolj izkušena pri shranjevanju biološkega materiala ampak je tudi izdala več enot za uporabo v zdravstvene namene kot katerakoli druga družinska banka na Poljskem. Do maja 2016 so izdali celice iz popkovničnega tkiva za več kot 200 pacientov za eksperimentalne terapije. Te edinstvene izkušnje zagotavljajo najvišjo kvaliteto postopkov pri pripravi in shranjevanju biološkega materiala.
  • Članica EBMT – Evropsko združenje za transplantacijo krvi in kostnega mostnega mozga.                                                                                                                                                                  Je največja neprofitna organizacija na svetu, ki združuje znanstvenike in medicinske sestre, ki se ukvarjajo z raziskavami klinične uporabe matičnih celici iz različnih virov, vključno s celicami iz popkovnične krvi in tkiva. Da lahko postaneš član EBMT, moraš biti aktiven na področju transplantacij ali terapij z matičnimi celicami. PBKM je edina banka na Poljskem in ena redkih v Evropi, ki spada v EBMT združenje. To članstvo je pomembno, saj je to za naše stranke jamstvo, da lahko popkovnično kri uporabijo v kateri koli kliniki v Evropi.

Posodobljen seznam transplantacij: tukaj

Glavne vrednote PBKM so:

  • Skladnost z medicinskimi smernicami – postavljene in nadzorovane s strani strokovnega odbora
  • Svetovni standardi kakovosti shranjevanja – potrjeno z AABB akreditacijo
  • Klinično in znanstveno sodelovanje na področju uporabe popkovnične krvi – s klinikami za transplantacijo na Poljskem in v tujini ter s poljsko akademijo znanosti
  • Osredotočanje izključno na shranjevanja popkovnične krvi in tkiva – družinsko in javno sodelovanje z Ministrstvom za zdravje
  • Zagotovljeno zadovoljstvo naših strank pri vsakem koraku storitve – od podpisa pogodbe do odvzema popkovnične kri in shranjevanja ter do uporabe celic – naši strokovnjaki so vedno na voljo