Famicord group® je največja mednarodna mreža laboratorijev v Evropi in z največ izkušnjami v Evropi v uporabi matičnih celic. 

FamiCord® Group dejstva in številke:

  • Do danes shranjenih preko 420. 000 enot popkovnične krvi in tkiva
  • 66 transplantacij popkovnične krvi 
  • 10 laboratorijev: Poljska (2), Madžarska, Romunija, Španija (2), Turčija, Švica (2), Portugalska
  • Več kot 3.500 pacientov, ki so prejeli matične celice
  • Sodelovanje s preko 1300 bolnišnicami v Evropi

FamiCord Group® poseduje vrhunski standard AABB – American Association of Blood Banks (Ameriško združenje bank matičnih celic), ki zagotavlja, da bo vaš vzorec sprejet za zdravljenje v vseh bolnišnicah na svetu.

 

Ustanoviteljica mreže Famicord group® je Poljska banka matičnih celic - PBKM.

Poljska banka matičnih celic (PBKM) je glavni in največji laboratorij skupine FamiCord. Vse pomembne korake – obdelavo in dolgoročno shranjevanje –  opravlja sama. Vse naloge opravljajo sodelavci v naših visoko tehnoloških laboratorijih, ki se nahajajo v več evropskih državah, kjer se dela v skladu z GMP standardom. Le na ta način lahko izvajamo lastne zahteve po kakovosti, ki na več načinov presegajo najvišje zdravstvene standarde.

Izvorna celica shranjuje matične celice slovenskih otrok v PBKM.

Naša posvečenost kakovosti in najboljša metoda shranjevanja vzorcev sta nam omogočili, da zdravimo večje število otrok od vseh zasebnih bank matičnih celic v Evropi skupaj.

Famicord group® ima dovoljenje za shranjevanje vzorcev popkovnične krvi za javni register, kar pomeni, da so vzorci Famicord group®sprejeti v vseh bolnišnicah na svetu.

Prek 100 bolnišnic na svetu sodeluje z FamiCord Group®. To je poglaviten razlog za najboljše rezultate, ko gre za zdravjenje z matičnimi celicami.