Prenatalni test QUALIFIED

Prenatalni test QUALIFIED

All-chromosomes & microdeletions ∕ duplications prenatalni test

Prenatalni test Qualified™ 360°

Qualified™ 360° je all-chromosomes & microdeletions ∕ duplications prenatalni test, ki vam da informacije o trisomijah in monosomijah za vse kromosome, s čimer vam daje širši vpogled v primerjavi s standardnimi prenatalnimi testi. Redke avtosomne trisomije in monosomije se lahko pojavijo poleg anomalij, zaznanih na ultrazvočnem pregledu. Priporočilo je, da se v teh primerih opravi invazivni postopek.

Kdaj se priporoča Qualified™?

  • Povečano tveganje pri dvojnem ali trojnem presejalnem testu
  • Nosečnost z IVF postopkom
  • Ultrazvočni pregled, ki kaže na možnost prisotne anomalije
  • Predhodno pojavljanje kromosomske anomalije v družini
  • Spontani splav pri prejšnjih nosečnostih
  • Povečano tveganje za splav pri invazivnih postopkih ali strah pred temi postopki

QUALIFIED PRENATALNI TEST

Naročite se pri izbranem ginekologu

QUALIFIED PRENATALNI TEST

Kaj so mikrodelecije in duplikacije?

Mikrodelecije so kromosomske anomalije povzročene z izbrisom malih delov kromosomskega materiala, medtem ko so mikroduplikacije kromosomske anomalije povzročene z viškom malih delov kromosomskega materiala. Nekatere se pogosteje pojavljajo v določenem delu določenega kromosoma in so povezane z znanimi genskimi sindromi. Lahko povzročijo splav, anomalije ploda ali upočasnjeno rast in razvoj ploda. Večina se pojavi slučajno in redko se prenašajo s starša na otroka. Lahko se pojavijo brez predhodnega pojavljanja v družini in brez drugih faktorjev tveganja. Mikrodelecije in duplikacije se lahko pojavijo v vsakem starostnem obdobju nosečnice in vse nosečnice imajo enako tveganje za pojav mikrodelecij.

Sign In