Matične celice se lahko razdelijo v različne kategorije glede na njihov izvor. Ena od delitev je na embrionalne (zarodne) in odrasle matične celice. Odrasle se nato delijo na matične celice kostnega mozga in matične celice popkovine, ki se imenujejo tudi predhodnice odraslih matičnih celic..

Embrionalne matične celice

Embrionalne matične celice so tip celic, ki ponuja največ funkcij - lahko se razvijejo v katero koli vrsto tkiva ali celic. Vendar pa se uporabljajo samo za namene raziskav in boljšega razumevanja sposobnosti matičnih celic. Njihova uporaba v terapevtske namene odpira resna etična vprašanja, saj se po končanem zbiranju celic embrii uničijo.

Odrasle matične celice

Odrasle matične celice se delijo na matične celice kostnega mozga in matične celice popkovine. Odrasle matične celice se lahko pretvorijo v različne vrste celic in se lahko delijo.

Matične celice iz kostnega mozga

Vrsto let so bile te matične celice najpogostejši vir za transplantacije. Z odkritjem matičnih celic iz popkovnične krvi se je zdravstvu ponudilo mnogo več možnosti in sedaj so te matične celice osnova za zdravljenje težkih bolezni. Postopek pridobivanja matičnih celic iz kostnega mozga je zelo boleč in pogosto povezan z operacijo. Te matične celice so, z obzirom, da so bile pridobljene iz odraslega človeka, starejše in veliko manj vitalne.

Matične celice iz popkovine

Matične celice iz popkovnične krvi - "neonatalne" - se pogosto poimenujejo kot predhodnice odraslih matičnih celic. Samo v popkovnični krvi so matične celice, ki še niso bile podvržene posledicam procesa staranja kot matične celice iz kostnega mozga, zato imajo veliko večjo sposobnost ustvarjanja različnih človeških tkiv.

V popkovnični krvi najdemo:

  • Krvotvorne matične celice - HSC - te celice tvorijo krvne celice in celice imunskega sistema
  • Mezenhimske matične celice - MSC – te celice imajo sposobnost tvorjenja celic kostnega tkiva, hrustančnih celic in celic maščobnega tkiva
  • Matične celice podobne embrionalnim - VSEL - odkritje teh celic je odprlo nove možnosti za prihodnost medicine. Te celice, ki jih najdemo v popkovnični krvi, so po svojih značilnostih najbolj podobne zarodnim, saj se lahko pretvorijo v katerikoli tip celic in tkiv v telesu
  • Neomejene somatske matične celice – USSC