Zakaj shraniti matične celice?

Zakaj shraniti matične celice?

Vprašanja in odgovori

Zakaj je vredno shraniti matične celice svojega otroka?

 • Zdravljenje 80 onkoloških in hematoloških bolezni
 • Avtizem in cerebralna paraliza - matične celice pomagajo bolnikom s temi diagnozami
 • Neomejen regenerativni potencial za vsa tkiva in organe - rekonstrukcija nevronov, sklepov in kosti
 • Verjetnost uporabe - 1:100 ljudi bo v življenju potrebovalo terapijo z matičnimi celicami
 • 7. 000 kliničnih študij, ki preučujejo nove terapije z matičnimi celicami
 • 100% ujemanje za mojega otroka
 • Shranjevanje matičnih celic je vrsta zdravstvenega zavarovanja - z vlaganjem v shranjevanje matičnih celic kupite ''vstopnico'' za prihodnost medicine

POGOSTA VPRAŠANJA & ODGOVORI

naših strank

ALI JE ODVZEM MATIČNIH CELIC ODVISEN OD NAČINA PORODA – VAGINALNI ALI CARSKI REZ?

Ne. Zdravnik ali babica lahko odvzame popkovnično kri pri obeh načinih poroda.

KDO LAHKO Uporabi MATIČNE CELICE?

Matične celice popkovnične krvi se popolnoma ujemajo z otrokom, od katerega so odvzete in obstaja do 50% možnosti, da bodo ustrezale tudi sorojencem.

Otrokove lastne matične celice ni mogoče uporabiti za zdravljenje nekaterih dednih krvnih bolezni, ker so v matičnih celicah prisotni tudi geni z dedno boleznijo. V tem primeru so potrebne matične celice sorojencev ali darovalca.

KAKO SE MATIČNE CELICE SHRANJUJEJO?

Matične celice se ločijo iz krvi, shranijo v vrečko in zamrznejo pri -196 stopinjah Celzija. Poleg tega se shrani dodatnih 5 vial za tipizacijo HLA. Matične celice so pripravljene za uporabo takoj po odtajanju.

KOLIKOKRAT SE LAHKO UPORABIJO MATIČNE CELICE?

Ena vrečka se lahko uporabi za eno terapijo. Današnja tehnologija lahko vrečko razdeli in se uporabi dvakrat. Če je dovolj krvi in matičnih celic, lahko shranimo dve ločeni vrečki, s čimer se omogoči več terapij. Popkovnična kri je shranjena v kriovrečki, ki je razdeljena v razmerju 80:20.

Pri presaditvi kostnega mozga z današnjo tehnologijo se večinoma uporablja celotna vreča. Delitev 80:20 je rezervni načrt za prihodnost, ko se bodo matične celice redno namnoževale in jih lahko večkrat uporabimo.

 

ZA ZDRAVLJENJE KATERIH BOLEZNI SE UPORABLJAJO MATIČNE CELICE?

Matične celice popkovnične krvi se uporabljajo za regeneracijo kostnega mozga pri številnih boleznih krvi in imunskega sistem, kot so levkemija, anemija in avtoimunske bolezni. Večinoma se uporabljajo pri otrocih, po kemoterapiji pa so jih začeli uporabljati tudi pri odraslih.

Popkovnična kri se uporablja tudi v regenerativni medicini, kjer lahko matične celice obnovijo celice in tako obnovijo poškodovana tkiva. Te študije so privedle do terapij za cerebralno paralizo, avtizem, možganske poškodbe in diabetes tipa 1.

Poleg tega obstaja veliko kliničnih študij, ki preučujejo uporabo matičnih celic kostnega mozga. Za mnoge od teh načinov zdravljenja so matične celice popkovnične krvi lahko nadomestek in imajo številne prednosti pred kostnim mozgom.

KAKO LAHKO ŠE PRIDOBIMO MATIČNE CELICE?

Če se matične celice ob rojstvu ne shranijo, jih lahko kasneje v življenju pridobimo iz kostnega mozga.

Če vaš otrok potrebuje presaditev matičnih celic, lahko darovane matične celice dobi od:

 •  Sorojencev
 •  Ujemajoči nesorodni darovalec iz registra darovalcev kostnega mozga (lokalni ali mednarodni)

Ta možnost ni zagotovljena, ker je darovalce zelo težko najti in je dolgotrajen ter drag postopek.

KAKŠNA JE VERJETNOST, DA SE NAJDE DAROVALEC?

Verjetnost, da se najde primernega darovalca za presaditev matičnih celic je odvisna od rase, ker so geni HLA v naših tkivih različni.

 

Pri belcih je možnost, da najdemo primernega darovlaca matičnih celic 1:100.000

Pri otrocih iz mešanih ras in etničnih manjšin je možnost, da najdemo primernega darovalca 1: 400.000.

KAKO POTEKA TRANSPLANTACIJA MATIČNIH CELIC?

Obstajata dve vrsti transplantacij:

 •  Avtologna (od samega bolnika) transplantacija, kadar sta darovalec in prejemnik ista oseba. V tem primeru se uporabljajo matične celice otroka. To ni mogoče, če ima otrok dedno krvno bolezen, ker bodo imele matične celice enake gensko motnjo
 •  Alogenska transplantacija, ki je lahko od sorodnika ali nesorodnega darovalca iz registra darovalcev. Ta presadek se lahko uporablja pri dednih in ne-dednih boleznih.

Pacient prejme kemoterapijo za krvno ali avtoimunsko bolezen, da se uniči obstoječi poškodovani kostni mozeg, nato prejme nove matične celice.

Matične celice popkovnične krvi so pripravljene za uporabo takoj po odtajanju. Zdravnik od banke matičnih celic prejme vso potrebno dokumentacijo, ko se je odločil za presaditev. Bio Save in FamiCord pošljeta vzorec matičnih celic le, če obstaja pisna odobritev staršev in pisno potrdilo zdravnika z datumom, uro in krajem presaditve.

Če je potrebna alogena presaditev (za sorojenca), je potrebno opraviti testiranje HLA (humani levkocitni antigen). Ta postopek traja približno 3 tedne in zahteva odvzem krvi otroka, ki potrebuje presaditev. Če se darovalec in prejemnik ujemata, bo zdravnik prosil za prevoz matičnih celic v bolnišnico.

Pri darovalcu se opravi test na hemoglobinopatije, kadar potrebujemo vzorec matičnih celic za presaditev. Če darovalec ni na voljo, se lahko izvede testiranje na majhnem vzorcu matičnih celic, ki je shranjen skupaj z glavnim vzorcem.

ALI LAHKO ODVZAMEM MATIČNE CELICE PRI ZAKASNELEM PREREZU POPKOVINE? 

Zakasneli prerez popkovnice lahko koristi dojenčkom, če pa se prerez popkovnice predolgo odlaša (dokler popkovnica ne preneha utripati), obstaja tveganje, da ne bo dovolj krvi za odvzem. Vsak primer je oseben in edinstven, zato bi morali končno odločitev sprejeti ginekolog in babica med porodom.

Če se mati odloči za zakasneli prerez popkovnice, se priporoča, da zakasnitev ni daljša od 1 minute.

Obstaja povečano tveganje za nezadostno število matičnih celic pri zakasnelem prerezu popkovnice , zlasti pri nedonošenčkih, dojenčkih z majhno porodno težo, tankih popkovnicah, krvavitvah porodnice, okvarah posteljice, večih nosečnostih in zapletih pri mater, kot je preeklampsija in diabetes. Število celic se z večjo zakasnitvijo prereza popkovine niža. Uspešen odvzem  je 7-krat večji, če je zakasnitev manjša od 1 minute, v primerjavi z daljšim čakanjem.

Priporočila so:

· Kadar je le mogoče, pri nedonošenčkih odložite prerez popkovine do 60 sekund

· Trenutno ni dovolj dokazov, ki bi priporočali kasnejši prerez popkovnice pri polno donošenih dojenčkih

Če mati nima pomanjkanja železa in je otrok polno donošen lahko zakasnitev prereza popkovnice za 30–60 sekund omogoči varen porod in dovolj krvi v popkovini za odvzem matičnih celic.

KOLIKO MATIČNIH CELIC JE DOVOLJ ZA TRANSPLANTACIJO?

To je odvisno od števila matičnih celic shranjenih v posameznem vzorcu in teže ter starosti osebe, ki potrebuje transplantacijo. Optimalni odmerek je 10-20 milijonov celic na kilogram telesne teže. Število matičnih celic se razlikuje od vzorca do vzorca in je odvisen od količine krvi in drugih dejavnikov. V poročilu, ki ga prejmete od Bio Save in FamiCord, je jasno navedeno število in vitalnost celic ter spodnje meje za omenjene parametre.

Povprečno število matičnih celic, zbranih v vzorcu, običajno zadostuje za zdravljenje osebe, težke do 50 kg. Pri težjih posameznikih je možno združiti dva vzorca.

Obstajajo tehnologije za namnoževanje matičnih celic, ki se v zadnjih letih uporabljajo v primeru manjših vzorcev za zdravljenje hematoloških bolezni. Pri cerebralni paralizi, avtizmu in možganskih poškodbah se lahko uporabijo manjši vzorci, ker se običajno zdravijo otroci ali dojenčki z nižjo težo.

KAKO DOLGO SE LAHKO SHRANJUJEMO MATIČNE CELICE IN KAJ SE ZGODI PO POTEKU POGODBE O SHRANJEVANJU?

Teoretično je mogoče matične celice shranjevati do konca življenja človeka, ker so shranjene pri temperaturah -196 stopinj Celzija, kjer se ustavijo vsi biološki procesi, vključno s staranjem celic. Trenutno so v uporabi celice, ki so bile shranjene, odtajane in uporabljene po 25 letih.

Po izteku prvotnega obdobja shranjevanja je možno pogodbo podaljšati, saj se po izteku prvotne pogodbe plačuje letna pristojbina za vsako dodatno leto shranjevanja.

zakaj so matične celice sporne?

Več kot 90% raziskav in zdravljenj z matičnimi celicami ni spornih. Sem spadajo študije, pooblaščeni laboratoriji za obdelavo in shranjevanje matičnih celic ter standardne terapije, ki se izvajajo po vsem svetu

Nekoliko področij je spornih:

 • Embrionalne matične celice se pridobijo iz zarodka po zaustavitvi rasti zarodka. Takšne raziskave so    v Evropi in Ameriki prepovedane.
 • Kloniranje človeka je po vsem svetu prepovedano, ker to vključuje tudi kopiranje iz posamezne celice

Neakreditirane klinike za terapijo z matičnimi celicami delujejo po vsem svetu in ponujajo zelo drage terapije bolnikom, ki so izčrpali klasične načine terapije. Takšna zdravljenja praviloma ne sledijo etičnim, pravnim in znanstvenim standardom, potrebnim za registrirane klinične študije.

KOLIKO VZORCEV, KI SO OHRANJENI V FAMICORDU, JE BILO UPORABLJENO ZA TERAPIJO?

Samo v letu 2019 so matične celice presadili skoraj 800 bolnikom z vzorci, ki so bili shranjeni in obdelanimi v FamiCord-u. Sem spadajo hematološke bolezni, kot sta levkemija in anemija kot tudi nevrološke terapije za zdravljenje avtizma, cerebralne paralize, ortopedske terapije za poškodovano koleno ali hrbtenico in očesne terapije zaradi izgube vida zaradi določenih bolezni, kot je pigmentozni retinitis. Terapije so bile izvedene v bolnišnicah po vsem svetu v več kot 30 državah.

KAKO NAJ VEM, KATERO BANKO IZBRATI?

Izbrati morate podjetje, s katerim se boste počutili varno, saj otrokove matične celice hranite za vse življenje. Preverite, katere banke so vam na voljo. Najboljši mednarodni vir za takšne informacije je stran Parents Guide.

BODITE POZORNI NA NASLEDNJE INFORMACIJE:

 • Da je banka mednarodno priznana in akreditirana, kar zagotavlja, da laboratorij za obdelavo matičnih celic spoštuje najstrožje standarde kot sta AABB in FACT
 • Da ima zanesljive partnerje
 • Ima veliko znanstveno ekipo, ki vam zagotovi znanstveni pristop
 • Da je pregledna in da so vsi stroški jasno navedeni

KAKO DOLGO OBSTAJA FAMICORD?

FamiCord obstaja že 20 let in je doslej shranil vzorce več kot 500.000 družin po Evropi in po svetu, s čimer je postal največja banka matičnih celic v Evropi in 4. največja na svetu. FamiCord ima v svoji skupini 13 laboratorijev v 9 evropskih državah, kar zagotavlja obdelavo vzorca tudi takrat, ko v eni od držav pride do izrednih razmer, ki preprečujejo prevoz vzorcev.

KAKO SAM ZAŠČITEN V PRIMERU, DA PODJETJE PRENEHA OBSTAJATI?

V primeru, da podjetje izvorna celica preneha s svojim obstojem, je vaš vzorček z vso pripadajočo dokumentacijo še naprej varno shranjen v laboratoriju skupine FamiCord. V kolikor pride do težav na mestu hranjenja vzorca, imajo vsi laboratoriji (10) medsebojno zavarovanje v primeru stečaja in prevzamejo vzorce za nadaljnje shranjevanje, v kolikor laboratorij bankrotira. Stranka ima tako dvojno zavarovanje. 

kje se shranjujejo matične celice?

Matične celice so shranjene osrednjem in največjem laboratoriju podjetja FamiCord v Varšavi, PBKM (Poljska banka matičnih celic), na Poljskem.

ali lahko razdelim vzorec v dve vrečki?

Najbolje je, da vzorec shranite v eni vrečki. Le v primerih, ko je dovolj krvi in dovolj matičnih celic, je smiselno vzorec razdeliti v dve vrečki. V nasprotnem primeru se le poveča možnost kontaminacije vzorca in zmanjša vitalnost celic, ki pridejo v stik z umetnim materialom vreče za shranjevanje.

KAKO VARNE SO MATIČNE CELICE MOJEGA OTROKA IN KDO JAMČI, DA NE BODO UPORABLJENE ZA DRUGE RAZISKAVE?

Ker smo zasebna banka in hranimo vzorec za vašo družino, ne izvajamo vnaprej HLA tipizacjo matičnih celic, zato ne moremo vedeti, komu bi ustrezale. Poleg tega moramo slediti evropski in slovenski regulativi, ki prepoveduje uporabo matičnih celic brez vašega pisnega dovoljenja.

kako pomemben je transport matičnih celic?

Takoj, ko se matične celice odvzamejo po porodu, se njihova vitalnost prične zmanjševati. Zelo pomembno je, da se transportirajo v 72 urah po rojstvu. Izvorna celica uporablja samo letalski prevoz pooblaščenih prevoznikov, kot je DHL Medical Express, da vaš vzorec prispe v laboratorij čim prej. Pri banki matičnih celic preverite, kako se te transportirajo

lahko prestavimo matične celice, če se preselimo?

Matične celice je priporočljivo hraniti tam, kjer so prvotno shranjene, saj jih lahko Izvorna celica in FamiCord pripeljeta v katero koli bolnišnico na svetu. Če jih še vedno želite približati novemu kraju bivanja, je to mogoče s kritjem stroškov selitve. V vsakem primeru se nepotrebna selitev zamrznjenega vzorca ne priporoča zaradi potencialnega vpliva na kakovost vzorca.

KAKŠEN JE POSTOPEK, ČE ŽELIMO UPORABITI MATIČNE CELICE?

Za uporabo matičnih celic se mora lečeči zdravnik odločiti za terapijo z matičnimi celicami za določeno bolezen. Nato se pošlje pisna zahteva z navedbo, v kateri bolnišnici in kdaj je načrtovana terapija. Izvorna celica v sodelovanju s FamiCordom organizira prevoz matičnih celic od banke do bolnišnice popolnoma brezplačno za vsako stranko Izvorne celice.

Zašto sačuvati matične ćelije

Sign In