OSEBNI PODATKI

Obrnite se na naše obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

VSEBINA

Materiali kot so slike, fotografije, grafike, logotipi, videoposnetki, filmi, zvočne datoteke in besedilo ("material", se uporabljajo na spletnem mestu Izvorna celica (Bio Save) ("spletno mesto"). Gradivo je last Bio Save (v nadaljevanju: družba) in je zaščiteno z določbami, ki ščitijo intelektualno lastnino pravice v Republiki Sloveniji kot tudi na mednarodni ravni. Za vsako uporabo materialov iz izključno zasebnih namenov je potrebno predhodno pisno soglasje podjetja. Enako velja za vsako spremembo materiala, zlasti za prevajanje ali drugo obliko obdelave, pa tudi za vsak prenos materiala.

Gradivo je mogoče prenesti s spletnega mesta, če je izrecno navedeno in dovoljeno.

ODREKANJE OD ODGOVORNOSTI

Če uporabnik prenese gradivo ali ga uporabi v kakršni koli drugi obliki, to stori na lastno odgovornost. Družba ne odgovarja za morebitne izgube, ki bi jih uporabnik lahko imel v zvezi s tem, zlasti v primeru podatkov, strojne ali programske opreme. Družba ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli kršitev pravic tretjih oseb.

Podatki na tem spletnem mestu so skrbno zbrani in preverjeni. Družba pa ne prevzema nobene odgovornosti za točnost, pravočasnost in popolnost informacij. Ta stran vsebuje splošne informacije, ki nikakor ne nadomeščajo nasvetov zdravnikov ali strokovnjakov.

PRAVNE POSLEDICE

Družba si pridržuje pravico, da uporabniku blokira dostop do prijave, če uporabnik krši te pogoje uporabe in / ali katere koli zakonske določbe. V tem primeru poročanje ni več dovoljeno, zato se vsaka nadaljnja uporaba šteje za nezakonito. Družba si pridržuje pravico, da proti uporabniku sproži ustrezne civilne, kazenske, upravne ali druge sodne postopke, kakor tudi vse postopke pred pristojnimi organi.

Neveljavnost ali ničnost nekaterih določb teh pogojev uporabe ne bo vplivala na veljavnost drugih pogojev uporabe.